Limonada o experienta a vieti

#zikzag_button_6502cbdf63ba1 { color: rgba(255,255,255,1); }#zikzag_button_6502cbdf63ba1:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#zikzag_button_6502cbdf63ba1 { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(103,191,198,1); }#zikzag_button_6502cbdf63ba1:hover { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(52,140,146,1); }