DESPRE NOI

Filozofia de lucru

Asociația “ÎMPREUNĂ ÎN MISIUNE”

 

1. CINE SUNTEM?

Suntem o asociație ce oferă o platforma de promovare caracterizată de valori biblice, cu scopuri colective și individuale care ajuta la atingerea scopului general din statut.

1.1. Valorile noastre :

mentalitatea biblica , răspândirea Evangheliei, plantarea de biserici,  parteneriatul, transparență financiară, împuternicirea, lucrul în echipă, ucenicizarea,

1.2. Scopul nostru general

Promovarea, răspândirea și implementa valorile morale creștine în societate.

Scopurile individuale sunt:

 1. Mărturisirea dragostei lui Dumnezeu prin diferite proiecte
 2. Răspândirea Evangheliei la nivel local, global și virtual.
 3. Ucenicizarea celor care s-au întors la Dumnezeu
1.3. Viziunea noastră

O comunitate de  oameni născuți din nou care plantează biserici prin răspândirea Evangheliei și ucenicizare – local, global și virtual

 

2. MISIUNEA – Ce facem?

Oferim o indentitate organizațională, o platforma de promovare a membrilor asociației și facilităm plantarea de biserici prin  membri asociației, ne angajează și suntem responsabili ca banii donați să ajungă la destinatar.

 

3. PRINCIPII DE LUCRU – Cum facem?

 

3.1. Principiul împuternicirii

Consiliul director sau membrii din consiliu pot împuternici persoane să îndeplinească anumite sarcini dacă ambele părți ajung la un acord de lucru

3.2. Principiul transparenței financiare

Fiecare misionar are obligația sa ofere dare de socoteala financiara despre proiectele misionare pe care le administrează. Aceasta se realizează:

 1. Fata de donator, la solicitarea acestuia.
 2. Fata de consiliu director, la solicitarea acestuia, în condițiile în care consiliul solicita dovada cheltuirii banilor în timp  60 de zile după descărcarea gestiunii. După 60 de zile solicitarea nu are fundament. În cazul în care nu sunt chitanțe fiscale, sunt valabile chitanțe de mana /propria răspundere

Menționăm că fondurile personale nu trebuiesc justificate.

Banii cheltuiți de membrii board-ului director din fondul de administrare pentru interesele generale ale asociației vor fi obiectul unor declarații în plen în cadrul adunării generala anuala.

3.3. Principiul autonomiei

Asociația nu impune membrilor ei, activități sau o agendă de slujire, deasemenea cu cine dezvolta proiecte atât timp cât nu reprezinta asociația.

3.4. Principiul recrutării membrilor Asociației

Recrutarea sa face de către bord la solicitarea în scris a oricărei persoane care împlinește paragraful ”I”

3.5. Principiul reciprocității

Acest principiu se aplica în relațiile cu partenerii dar și în relațiile dintre membrii asociației. Fiecare are libertatea de a dărui dar și de a primii în egala măsura, ce dăruiesc alții.

3.6. Principiul confidențialității

Membrii Asociației nu sunt obligați să facă cunoscut câți bani personali primesc, iar bordul director nu trebuie să facă publice declarațiile de sponsorizare.

3.7. Principiul asumării

Membrii asociației vor plăti serviciile pe care Asociația le pune la dispoziția lor prin achitarea unei cotizații lunare. ( expl. Media, casierie, office, secretariat, brand etc)

3.8. Principiul parteneriatului

Asociația sau consiliul ei, nu intermediază parteneriate cu membrii ei ci le facilitează. Fiecare membru are responsabilitatea să-și recruteze parteneri.

3.9. Principiul Promovării

Asociația  prin departamentul de promovare, promovează membrii asociației ca și colectiv. Nu membru ca individ. Fiecare membru are responsabilitatea de a cunoaște care este voia lui Dumnezeu în legătură cu proiectul promovat. După cunoașterea voii lui Dumnezeu, nevoile proiectului sunt expuse potențialilor parteneri personali. Fiecare membru al asociației are așteptarea împlinirii nevoii proiectului în raport cu cat pune Dumnezeu pe inima partenerilor sa se implice. 

 1. Expune nu impune. Membrii asociației se angajează ca tot timpul și oriunde în procesul de promovare să nu devină agasanți în prezentarea nevoilor sau a proiectelor. Modul de prezentare fiind unul relaxat în care expun proiectele, nevoile, lăsând ca Duhul Domnului să cerceteze inima omului și să decidă astfel dacă vrea să se implice sau nu. NU SUNT ACCEPTATE FORMULĂRI DE GENUL : „dă și mie x bani”; „ajută-mă cu x bani că altfel sunt pierdut…..”; „dacă îmi dai x bani pot sa fac asta și asta”; „ajută-mă te rog cu x bani ca să ies din necaz” etc.
3.10. Principiul evaluării

Anual fiecare membru al Asociației va atesta calitatea de membru prin recomandare anuală din partea bisericii locale. Recomandarea trebuie semnată de către liderul local (pastor sau prezbiter) și un alt membru al bisericii locale.

 

4. STRATEGIA – Cum facem?

Oferă cadrul legal, organizațional și relațional pentru dezvoltare de parteneriate, proiecte și persoane:

Prin:

 • Platformă de promovare
 • Posibilitatea de a fi transparent financiar
 • Un nume bun îl primești din relația ta cu Dumnezeu. Asociația oferă doar o identitate organizațională.

  Strategia prin care împlinim misiunea este reprezentată de asigurarea implementării celor 3 P:

4.1. PROIECTE:
 • Proiecte -Oferim membrilor cadrul în care aceștia pot iniția și dezvolta proiecte relevante care vin în întâmpinarea nevoilor spirituale și fizice ale oamenilor din zona de misiune, și care sunt în acord cu valorile și viziunea asociației.
 1. Asociația facilitează promovarea proiectelor  membrilor.
 2. Membri asociației inițiază și dezvoltă proiecte relevante care vin în întâmpinarea nevoilor spirituale și fizice ale oamenilor din zona de misiune, și care sunt în acord cu valorile și viziunea comuna a asociației.
 3. Proiectele personale ale misionarilor sunt promovate de misionar și ambasadorii acestuia.
4.2. PARTENERII MEMBRILOR ASOCIAȚIEI ȘI PARTENERII ASOCIAȚIEI
 • Parteneri – Stabilim o platforma de credibilitate in care membrii să poată iniția parteneriate cu biserici, organizații sau oameni de pretutindeni care împărtășesc valorile noastre și scopul nostru.
 • Oferă posibilitatea creării de parteneriate (”lobby”). Lobby – membrii consiliului director oferă credibilitate în fața partenerilor pentru fiecare membru.
 • Responsabilitatea inițierii parteneriatelor este în exclusivitate răspunderea membrilor Asociației.
 • Partenerii nu impun membrului: doctrina, strategie misionara sau orice alt lucru care contravine cu conștiința și convingerile membrului. Partenerul recunoaște autoritatea Bisericii locale care-l trimite pe membru în misiune.
 1. Partenerii beneficiază de rapoarte financiare și de activitate, încurajare și rugăciune din partea membtilor. Comitetul  solicită  trimestrial membrilor să comunice activitatea misionară pe site și prin email să facă dovada modului în care au fost folosite sposorizarile pentru proiecte.
 2. Partenerii oferă resurse umane, resurse materiale, rugăciune, încurajare, misiune pe termen scurt, donații și sponsorizări.
4.2.1. Parteneriatul (5 forme):
 1. Rugăciune: 5 min/zi sau 5 min./saptamana
 2. Promovare: promovează o dată / luna un proiect, un membru sau biserica

Ambasadorii – sunt cei care reprezintă fie asociația (recrutați de consiliu) fie membrul (recrutați de acesta)

 1. Încurajare: întâlniri regulate via video call
 2.  Misiune pe termen scurt: vizită în campul misionar
 3. Financiar lunar sau ocazional: Familie membrilor sau proiect.
4.2.2. Parteneri (trei tipuri)
 • Tipuri de parteneriate:
 1. un singur proiect o singura data
 2. repetarea unui sau unor proiecte
 3. Relații: -adoptarea unui membru

                     -adoptarea unui punct de misiune

4.3. PERSOANE (1 Tim 3) membri asociației
 • Persoane (membri asociației ) – recrutăm și acceptăm recomandarea ca slujitori a membrilor sau a colaboratorilor voluntari ai asociației.
4.3.1. Adeverirea sau Recomandarea membrilor asociației:
 1. Mărturie personală a modului în care Dumnezeu i s-a descoperit și a înțeles chemarea Sa în slujire. (chemarea = dorința de a sluji)
 2. Adeverința de slujitor spiritual (ordinat sau consacrat)
 3. Recomandarea din partea bisericii trebuie să cuprindă următoarele:
 • caracter- persoane cu o reputație bună, confirmată de bisericile locale.
 • chemare – “Daca ravneste cineva sa fie episcop, dorește un lucru bun”(1Timotei 3:1)
 • competențe :
  • în stare sa comunice relevant (Fapte 13 și 17) și cu autoritate conținutul Evangheliei (Romani 1:16);
  • în stare să conducă
 1. În cazul în care este depusă o plângere scrisă din partea biserici locale ( lider sau membru din biserică) cu privire la cel recomandat, se suspenda calitatea de membru pana la soluționare.
4.3.2. Recrutarea membrilor Asociației are loc în trei etape:
 1. Cunoaștere și expunere – interviu cu unul din membrii bordului sau cu oricine aceștia îl deleagă.
 2. Confirmare (Adeverință sau Recomandarea)
 3. Integrare – Este ajutat sa înțeleagă statutul și filosofia de lucru. La nevoie este asistat în scrierea unui proiect și în stabilirea bugetului. 
 4.3.3. Criteriile acceptării membrilor în asociație
 1. Exprimarea dorinței de a fi membru prin depunerea cereri de adeziune (Anexa 1)
 2. Adeverință sau  Recomandarea din partea liderului bisericii locale semnată de un lider al bisericii și un membru local.  (Anexa 2)
 3. Să cunoască statutul și filosofia de lucru a asociației.
 4. Sa facă dovada activității misionare prin proiecte creștine (Anexa 3)
4.3.4. Drepturile și responsabilitățile membrilor Asociației

 

Membrii Asociației au următoarele drepturi:

 1. Să aleagă şi să fie ales în Consiliul Director ale Asociației
 2. Să facă propuneri în Adunarea Generală în legătură cu toate problemele și activitățile Asociației ( aici trebuie clarificat: În ce condiții, criterii pe baza cărora un membru poate depune o plangere/sesizare.)
 3. Să participe la activitățile și acțiunile Asociației
 4. Să facă sugestii şi propuneri Consiliului Director al asociaţiei în legătură cu îmbunătăţirea activităţii ( din nou trebuie clarificat frecventa îmbunătățirilor) Asociației
 5. Să solicite motivat includerea unor probleme pe ordinea de zi a Adunării Generale
 6. Să recomande primirea de noi membri în asociație.

 

Membrii Asociației au următoarele obligații:

 1. Să respecte prevederile Statutului și hotărârile organelor de conducere (Adunarea Generala si Consiliul Director)
 2. Să acționeze pentru creșterea prestigiului Asociației.
 3. Să întreprindă activitățile prevăzute în statut pentru atingerea obiectivelor și scopului Asociației. Aceasta inițiere de activități sa fie în concordanță cu competențele și resursele avute.
 4. Să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociației
 5. Să participe la întâlnirile organizate de Consiliul Director cel puțin o dată pe an
 6. Să plătească cotizația aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Documente utile

Anexa 3 - Proiect Crestin

Cerere de adeziune TIP

Recomandare

#zikzag_button_666552e883769 { color: rgba(255,255,255,1); }#zikzag_button_666552e883769:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#zikzag_button_666552e883769 { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(103,191,198,1); }#zikzag_button_666552e883769:hover { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(52,140,146,1); }